• პროგრამა Oris-ი

img
განცხადების აღწერილობა


საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა "oris"

ლიკა ოდიშარია გთავაზობთ 599297843

საქართველოში დღესდღეობით ყველაზე მოთხოვნადი საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამაა "oris" . აღნიშნული კურსი განკუთვნილია როგორც მოქმედ ბუღალტერთათვის, აგრეთვე მსმენელთათვის, რომელთაც გავლილი აქვთ ბუღალტერიის თეორიული კურსი. ამ კურსის გავლის შემდეგ თქვენ ბევრად უფრო გაგიადვილდებათ საბუღალტრო საქმიანობის წარმოება, რითაც მნიშვნელოვნად დაზოგავთ დროსა და ენერგიას.
სასწავლო პროგრამა:
• პროგრამა Oris-ის ინსტალაცია
• ახალი ორგანიზაციის შექმნა
• ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები
• ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა
• საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
• ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება
• საბუღალტრო გატარებები
• კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები
• ანგარიშების დათვალიერება (ნაშთები, ბრუნვები, ბარათი, სახეობები)
• ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა
• ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები
• საცდელი ბალანსი
• მოგება-ზარალი
გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი! 
კურსის ხანგრძლივობა: 8 გაკვეთილი 
სწავლის საფასური: 250 ლარი 

555416327

likaodisharia@yahoo.com

თბილისი მარჯანიშვილის 31