1 მაღალკვალიფიციური მომზადება ხელმისაწვდომ ფასად
მაღალკვალიფიციური მომზადება ხელმისაწვდომ ფასად
09 სექ 15:09:34 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

35 c

1 მიმდინარეობს რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა! პირველი ნაკადი სწავლას დაიწყებს 10 სექტემბერს!
მიმდინარეობს რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა! პირველი ნაკადი სწავლას დაიწყებს 10 სექტემბერს!
26 აგვისტო 17:08:45 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

35 c

1 2 14 80 24 - მაღალკვალიფიციური მომზადება ხელმისაწვდომ ფასად
2 14 80 24 - მაღალკვალიფიციური მომზადება ხელმისაწვდომ ფასად
25 აგვისტო 20:08:51 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

35 c