1 ორისი
ორისი
14 ნოე 10:11:17 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

250 c

2 უცხო ენები
უცხო ენები
14 ნოე 10:11:15 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

250 c

4 საკვირაო მეცადინეობა
საკვირაო მეცადინეობა
14 ნოე 10:11:31 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

200 c

1 გაძლიერებული Excel-ისკურსები
გაძლიერებული Excel-ისკურსები
14 ნოე 10:11:51 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

700 c

4 სასწავლო ცენტრი COORDINATE
სასწავლო ცენტრი COORDINATE
14 ნოე 10:11:01 -   სასწავლო კურსები, ტრეინინგი - თბილისი

1500 c