1 იტალიური მძლავრი კომპრესორების სერია რთული სამუშაოებისთვი
იტალიური მძლავრი კომპრესორების სერია რთული სამუშაოებისთვი
11 სექ 16:09:13 -   კომპიუტერები, აქსესუარები - თბილისი